TẬP ĐOÀN RẠNG ĐÔNG
ĐC: J45 Tôn Đức Thắng, Tp.Phan Thiết, Bình Thuận
Email: rangdong@rangdonggroup.com.vn Hotline: 0252 3822 301
TẬP ĐOÀN RẠNG ĐÔNG Hotline: 0252 3822 301
Vị trí Số lượng Nơi làm việc Ngày đăng Ngày hết hạn
KỸ THUẬT CÂY TRỒNG 02 Khu Bảo Tồn Thiên Nhiên Rạng Đông thuộc xã Hồng Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. 06/09/2019 30/09/2019
BÁC SỸ THÚ Y 01 Khu Bảo Tồn Thiên Nhiên Rạng Đông thuộc xã Hồng Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. 06/09/2019 30/09/2019
KỸ SƯ XÂY DỰNG DÂN DỤNG 01 Khu Bảo Tồn Thiên Nhiên Rạng Đông thuộc xã Hồng Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. 06/09/2019 30/09/2019
LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG 10 Khu Bảo Tồn Thiên Nhiên Rạng Đông thuộc Xã Hồng Liêm, Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận. Dự Án Hàm Liêm thuộc Xã Hàm Liêm, Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận. 06/09/2019 30/09/2019
THỢ HÀN 10 Công ty Granite Rạng Đông - Chi nhánh trực thuộc (mỏ đá núi Đen, thôn Lập Đức, xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận). 05/09/2019 31/10/2019
NHÂN VIÊN PHÁP CHẾ 03 Tại tòa nhà Tập đoàn Rạng Đông - J45 Tôn Đức Thắng, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 05/09/2019 31/10/2019
LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG 100 Công ty Granite Rạng Đông - Chi nhánh trực thuộc (mỏ đá núi Đen, thôn Lập Đức, xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận). 04/09/2019 31/10/2019
TÀI XẾ LÁI XE XÚC 10 Công ty Granite Rạng Đông - Chi nhánh trực thuộc (mỏ đá núi Đen, thôn Lập Đức, xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận). 04/09/2019 31/10/2019
LÁI XE NÂNG 10 Công ty Granite Rạng Đông - Chi nhánh trực thuộc (mỏ đá núi Đen, thôn Lập Đức, xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận). 04/09/2019 31/10/2019
TÀI XẾ LÁI XE BEN 15T 10 Công ty Granite Rạng Đông - Chi nhánh trực thuộc (mỏ đá núi Đen, thôn Lập Đức, xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận). 04/09/2019 31/10/2019