TẬP ĐOÀN RẠNG ĐÔNG
ĐC: J45 Tôn Đức Thắng, Tp.Phan Thiết, Bình Thuận
Email: rangdong@rangdonggroup.com.vn Hotline: 0252 3822 301
TẬP ĐOÀN RẠNG ĐÔNG Hotline: 0252 3822 301
Vị trí Số lượng Nơi làm việc Ngày đăng Ngày hết hạn
NHÂN VIÊN R&D (NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN) SẢN PHẨM 02 Công ty Cổ phần Khoáng sản Sông Bình - J45 Tôn Đức Thắng, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 14/07/2020 Không giới hạn thời gian.
NHÂN VIÊN QA (ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG) 02 Công ty Cổ phần Khoáng sản Sông Bình - J45 Tôn Đức Thắng, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 14/07/2020 Không giới hạn thời gian.
PHIÊN DỊCH VIÊN TIẾNG ANH 02 Công ty Cổ phần Khoáng sản Sông Bình - J45 Tôn Đức Thắng, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 14/07/2020 Không giới hạn
IT PHẦN MỀM 05 Tại tòa nhà Tập đoàn Rạng Đông - J45 Tôn Đức Thắng, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 01/07/2020 Không giới hạn
KIẾN TRÚC SƯ 05 Tại tòa nhà Tập đoàn Rạng Đông - J45 Tôn Đức Thắng, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 24/06/2020 Không giới hạn.
KỸ SƯ CẦU ĐƯỜNG 20 Các công trường tại tỉnh Bình Thuận thuộc Công ty XDCB Rạng Đông 10/06/2020 Không giới hạn thời gian.
NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG TẬP ĐOÀN 04 Tại tòa nhà Tập đoàn Rạng Đông - J45 Tôn Đức Thắng, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 04/06/2020 31/08/2020
NHÂN VIÊN PHÁP CHẾ 03 Tại tòa nhà Tập đoàn Rạng Đông - J45 Tôn Đức Thắng, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 04/06/2020 31/08/2020
THỢ ĐIỆN Ô TÔ (XE TẢI) 03 Các công trường thuộc Công ty XDCB Rạng Đông 20/04/2020 Không giới hạn
NHÂN VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU 03 Công ty Cổ phần Khoáng sản Sông Bình - J45 Tôn Đức Thắng, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 10/03/2020 Không giới hạn thời gian.