TẬP ĐOÀN RẠNG ĐÔNG
ĐC: J45 Tôn Đức Thắng, Tp.Phan Thiết, Bình Thuận
Email: rangdong@rangdonggroup.com.vn Hotline: 0252 3822 301
TẬP ĐOÀN RẠNG ĐÔNG Hotline: 0252 3822 301
Vị trí Số lượng Nơi làm việc Ngày đăng Ngày hết hạn
KỸ SƯ DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP 03 Công ty Cổ phần Rạng Đông - Tòa nhà Tập đoàn Rạng Đông - J45 Tôn Đức Thắng, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 03/03/2020 Không giới hạn thời gian.
KỸ SƯ QUY HOẠCH HẠ TẦNG GIAO THÔNG 05 Tại Công ty Cổ phần Rạng Đông - Tòa nhà Tập đoàn Rạng Đông - J45 Tôn Đức Thắng, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 25/02/2020 11/04/2020
KỸ SƯ MỎ ĐỊA CHẤT 03 Tại Công ty Cổ phần Rạng Đông - Tòa nhà Tập đoàn Rạng Đông - J45 Tôn Đức Thắng, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 25/02/2020 Không giới hạn thời gian.
NHÂN VIÊN VĂN THƯ 02 Tại Công ty Cổ phần Rạng Đông - Tòa nhà Tập đoàn Rạng Đông - J45 Tôn Đức Thắng, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 25/02/2020 11/04/2020
KỸ SƯ CẦU ĐƯỜNG 20 Các công trường tại tỉnh Bình Thuận thuộc Công ty XDCB Rạng Đông 17/02/2020 Không giới hạn thời gian.
KỸ SƯ DÂN DỤNG 06 Các công trường tại tỉnh Bình Thuận thuộc Công ty XDCB Rạng Đông 17/02/2020 Không giới hạn thời gian.
ĐO ĐẠC 02 Công ty XDCB Rạng Đông. 17/02/2020 Không giới hạn thời gian.
KỸ SƯ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP 03 Công ty XDCB Rạng Đông - Địa chỉ: J45 Tôn Đức Thắng, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 11/02/2020 Không giới hạn thời gian.
NHÂN VIÊN KẾ TOÁN 02 Tại Công ty Cổ phần Rạng Đông - J45 Tôn Đức Thắng, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 06/02/2020 Không giới hạn thời gian.
NHÂN VIÊN BẢO VỆ 10 Tại Khu công nghiệp Sông Bình, Km 10 - QL 28B, đường Lương Sơn - Đại Ninh thuộc thôn Láng Xéo, xã Sông Bình, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận / Tại dự án khu dân cư Rạng Đông - xã Hàm Liêm, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận / Tại dự án - xã Hoà Thắng, bắc Bình, Bình Thuận. 06/02/2020 Không giới hạn thời gian.