TẬP ĐOÀN RẠNG ĐÔNG
ĐC: J45 Tôn Đức Thắng, Tp.Phan Thiết, Bình Thuận
Email: rangdong@rangdonggroup.com.vn Hotline: 0252 3822 301
TẬP ĐOÀN RẠNG ĐÔNG Hotline: 0252 3822 301

Tuyển dụng

Vị trí Số lượng Nơi làm việc Ngày đăng Ngày hết hạn
KỸ SƯ ĐỊA CHẤT 03 Tại Công ty Cổ phần Rạng Đông - Tòa nhà Tập đoàn Rạng Đông - J45 Tôn Đức Thắng, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 05/10/2019 31/10/2019
KIẾN TRÚC SƯ QUY HOẠCH \ KỸ SƯ QUY HOẠCH 03 Công ty Cổ phần Rạng Đông - Tòa nhà Tập đoàn Rạng Đông - J45 Tôn Đức Thắng, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 05/10/2019 31/10/2019
KỸ SƯ CẤP THOÁT NƯỚC 08 Các công trường tại tỉnh Bình Thuận thuộc Công ty XDCB Rạng Đông. 12/09/2019 Không giới hạn thời gian.
KỸ SƯ CẦU ĐƯỜNG 20 Các công trường tại tỉnh Bình Thuận thuộc Công ty XDCB Rạng Đông 10/09/2019 Không giới hạn thời gian.
KỸ SƯ DÂN DỤNG 06 Các công trường tại tỉnh Bình Thuận thuộc Công ty XDCB Rạng Đông 10/09/2019 Không giới hạn thời gian.
ĐO ĐẠC 02 Công ty XDCB Rạng Đông. 07/09/2019 Không giới hạn thời gian.
LÁI XE MÁY ĐÀO 06 Các công trường tại tỉnh Bình Thuận thuộc Công ty XDCB Rạng Đông 07/09/2019 Không giới hạn thời gian.
LÁI XE LU 06 Các công trường tại tỉnh Bình Thuận thuộc Công ty XDCB Rạng Đông 07/09/2019 Không giới hạn thời gian.
LÁI XE BEN 09 Các công trường tại tỉnh Bình Thuận thuộc Công ty XDCB Rạng Đông. 07/09/2019 Không giới hạn thời gian.
KỸ THUẬT CÂY TRỒNG 02 Khu Bảo Tồn Thiên Nhiên Rạng Đông thuộc xã Hồng Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. 06/09/2019 30/09/2019