TẬP ĐOÀN RẠNG ĐÔNG
ĐC: J45 Tôn Đức Thắng, Tp.Phan Thiết, Bình Thuận
Email: rangdong@rangdonggroup.com.vn Hotline: 0252 3822 301
TẬP ĐOÀN RẠNG ĐÔNG Hotline: 0252 3822 301

Tuyển dụng

Vị trí Số lượng Nơi làm việc Ngày đăng Ngày hết hạn
KỸ THUẬT CÂY TRỒNG 02 Khu Bảo Tồn Thiên Nhiên Rạng Đông thuộc xã Hồng Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. 27/06/2019 31/07/2019
BÁC SỸ THÚ Y 01 Khu Bảo Tồn Thiên Nhiên Rạng Đông thuộc xã Hồng Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. 27/06/2019 31/07/2019
KỸ SƯ XÂY DỰNG DÂN DỤNG 01 Khu Bảo Tồn Thiên Nhiên Rạng Đông thuộc xã Hồng Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. 27/06/2019 31/07/2019
LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG 20 Khu Bảo Tồn Thiên Nhiên Rạng Đông thuộc Xã Hồng Liêm, Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận 27/06/2019 31/07/2019
KỸ SƯ XÂY DỰNG 05 Tại Tòa nhà Tập đoàn Rạng Đông - J45 Tôn Đức Thắng, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 21/06/2019 21/07/2019
THỢ NƯỚC (CẤP THOÁT NƯỚC) 20 Các công trường tại tỉnh Bình Thuận thuộc Công ty XDCB Rạng Đông 10/06/2019 10/07/2019
THỢ ĐIỆN 20 Các công trường tại tỉnh Bình Thuận thuộc Công ty XDCB Rạng Đông 10/06/2019 10/07/2019
KỸ SƯ DÂN DỤNG 15 Các công trường tại tỉnh Bình Thuận thuộc Công ty XDCB Rạng Đông 10/06/2019 10/07/2019
KỸ SƯ CẦU ĐƯỜNG 10 Các công trường tại tỉnh Bình Thuận thuộc Công ty XDCB Rạng Đông 10/06/2019 10/07/2019
LÁI XE HẠNG C 15 Các công trường tại tỉnh Bình Thuận thuộc Công ty XDCB Rạng Đông 10/06/2019 10/07/2019