TẬP ĐOÀN RẠNG ĐÔNG
ĐC: J45 Tôn Đức Thắng, Tp.Phan Thiết, Bình Thuận
Email: rangdong@rangdonggroup.com.vn Hotline: 0252 3822 301
TẬP ĐOÀN RẠNG ĐÔNG Hotline: 0252 3822 301
Vị trí Số lượng Nơi làm việc Ngày đăng Ngày hết hạn
LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG 10 Công ty XDCB Rạng Đông. 16/07/2021 Không giới hạn
TÀI XẾ XE CUỐC, XE NÂNG 10 Công ty Granite Rạng Đông, mỏ đá núi Đen - Thôn Lập Đức, xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. 08/06/2021 31/12/2021
KỸ SƯ XÂY DỰNG 02 Tòa nhà Tập đoàn Rạng Đông - J45 Tôn Đức Thắng, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 04/05/2021 31/05/2021
QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI 02 Tòa nhà Tập đoàn Rạng Đông - J45 Tôn Đức Thắng, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 04/05/2021 31/05/2021
KỸ SƯ MỎ ĐỊA CHẤT 02 Tòa nhà Tập đoàn Rạng Đông - J45 Tôn Đức Thắng, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 04/05/2021 31/05/2021
NHÂN VIÊN TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH 02 Tòa nhà Tập đoàn Rạng Đông - J45 Tôn Đức Thắng, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 04/03/2021 30/04/2021
NHÂN VIÊN ĐO ĐẠC 02 Tòa nhà Tập đoàn Rạng Đông - J45 Tôn Đức Thắng, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 04/03/2021 30/04/2021
TÀI XẾ LÁI XE ĐÀO 03 Công ty XDCB Rạng Đông 02/03/2021 Không giới hạn
THỢ ĐIỆN, THỢ CƠ KHÍ 10 Công ty Granite Rạng Đông, mỏ đá núi Đen - Thôn Lập Đức, xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. 11/01/2021 31/12/2021
NHÂN VIÊN KẾ TOÁN 05 Công ty Granite Rạng Đông, mỏ đá núi Đen - Thôn Lập Đức, xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. 11/01/2021 31/12/2021