TẬP ĐOÀN RẠNG ĐÔNG
ĐC: J45 Tôn Đức Thắng, Tp.Phan Thiết, Bình Thuận
Email: rangdong@rangdonggroup.com.vn Hotline: 0252 3822 301
TẬP ĐOÀN RẠNG ĐÔNG Hotline: 0252 3822 301
Vị trí Số lượng Nơi làm việc Ngày đăng Ngày hết hạn
NHÂN VIÊN TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH 10 Công ty Granite Rạng Đông 25/12/2019 18/01/2020
NHÂN VIÊN KẾ TOÁN 10 Công ty Granite Rạng Đông. 25/12/2019 18/01/2020
THỦ KHO 10 Công ty Granite Rạng Đông 21/12/2019 18/01/2020
TÀI XẾ XE ĐÀO (XE CUỐC) 05 Tại công trường tỉnh Bình Thuận thuộc Công ty XDCB Rạng Đông 06/12/2019 Không giới hạn thời gian.
NHÂN VIÊN THIẾT KẾ QUY HOẠCH 03 Tại Công ty Cổ phần Rạng Đông - Tòa nhà Tập đoàn Rạng Đông - J45 Tôn Đức Thắng, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 03/12/2019 Không giới hạn thời gian.
NHÂN VIÊN BẢO VỆ 10 Tại Khu công nghiệp Sông Bình, Km 10 - QL 28B, đường Lương Sơn - Đại Ninh thuộc thôn Láng Xéo, xã Sông Bình, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận / Tại dự án khu dân cư Rạng Đông - xã Hàm Liêm, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận / Tại dự án - xã Hoà Thắng, bắc Bình, Bình Thuận. 02/12/2019 Không giới hạn thời gian.
KỸ SƯ GIAO THÔNG 03 Công ty Cổ phần Rạng Đông - Tòa nhà Tập đoàn Rạng Đông - J45 Tôn Đức Thắng, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 02/12/2019 Không giới hạn thời gian.
NHÂN VIÊN KẾ TOÁN 02 Tại Công ty Cổ phần Rạng Đông - J45 Tôn Đức Thắng, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 02/12/2019 Không giới hạn thời gian.
NHÂN VIÊN IT (vị trí Network) 02 Tại Công ty Cổ phần Rạng Đông - Tòa nhà Tập đoàn Rạng Đông - J45 Tôn Đức Thắng, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 02/12/2019 Không giới hạn thời gian.
ĐIỆN CÔNG NGHIỆP 03 Các công trường tại tỉnh Bình Thuận thuộc Công ty XDCB Rạng Đông. 22/11/2019 Không giới hạn thời gian.