TẬP ĐOÀN RẠNG ĐÔNG
ĐC: J45 Tôn Đức Thắng, Tp.Phan Thiết, Bình Thuận
Email: rangdong@rangdonggroup.com.vn Hotline: 0252 3822 301
TẬP ĐOÀN RẠNG ĐÔNG Hotline: 0252 3822 301
Vị trí Số lượng Nơi làm việc Ngày đăng Ngày hết hạn
THỢ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP 03 Công ty Granite Rạng Đông, mỏ đá Núi Đen - Thôn Lập Đức, xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận 14/09/2022 31/12/2022
KỸ SƯ ĐIỆN TỰ ĐỘNG HÓA/CƠ ĐIỆN TỬ 03 Lô B2, Đường D1, Khu công nghiệp chế biến tập trung khoáng sản Titan Sông Bình, xã Sông Bình, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận 29/08/2022 31/12/2022
CÔNG NHÂN GIA CÔNG CƠ KHÍ, SỮA CHỮA 03 Lô B2, Đường D1, Khu công nghiệp chế biến tập trung khoáng sản Titan Sông Bình, xã Sông Bình, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận 29/08/2022 31/12/2022
CÔNG NHÂN KỸ THUẬT ĐIỆN 04 Lô B2, Đường D1, Khu công nghiệp chế biến tập trung khoáng sản Titan Sông Bình, xã Sông Bình, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận 29/08/2022 31/12/2022
TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH 01 Lô B2, Đường D1, Khu công nghiệp chế biến tập trung khoáng sản Titan Sông Bình, xã Sông Bình, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận 29/08/2022 31/12/2022
PHÓ PHÒNG KINH DOANH 02 Lô B2, Đường D1, Khu công nghiệp chế biến tập trung khoáng sản Titan Sông Bình, xã Sông Bình, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận 29/08/2022 31/12/2022
NHÂN VIÊN KINH DOANH 06 Lô B2, Đường D1, Khu công nghiệp chế biến tập trung khoáng sản Titan Sông Bình, xã Sông Bình, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận 29/08/2022 31/12/2022
KỸ SƯ XÂY DỰNG 02 Lô B2, Đường D1, Khu công nghiệp chế biến tập trung khoáng sản Titan Sông Bình, xã Sông Bình, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận 29/08/2022 31/12/2022
KỸ SƯ XÂY DỰNG 02 Lô B2, Đường D1, Khu công nghiệp chế biến tập trung khoáng sản Titan Sông Bình, xã Sông Bình, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận 24/08/2022 30/12/2022
KỸ SƯ XÂY DỰNG DÂN DỤNG 02 Công ty XDCB Rạng Đông 10/08/2022 10/10/2022