TẬP ĐOÀN RẠNG ĐÔNG
ĐC: J45 Tôn Đức Thắng, Tp.Phan Thiết, Bình Thuận
Email: rangdong@rangdonggroup.com.vn Hotline: 0252 3822 301
TẬP ĐOÀN RẠNG ĐÔNG Hotline: 0252 3822 301

Tuyển dụng

Vị trí Số lượng Nơi làm việc Ngày đăng Ngày hết hạn
BẢO VỆ 03 Tại công trường tỉnh Bình Thuận thuộc Công ty XDCB Rạng Đông 14/10/2019 Không giới hạn thời gian.
THỢ MÁY (SỬA XE Ô TÔ) 03 Các công trường tại tỉnh Bình Thuận thuộc Công ty XDCB Rạng Đông 07/10/2019 Không giới hạn thời gian.
THỢ HÀN, THỢ LÀM ĐỒNG XE Ô TÔ 03 Các công trường tại tỉnh Bình Thuận thuộc Công ty XDCB Rạng Đông 07/10/2019 Không giới hạn thời gian.
KẾ TOÁN CÔNG TRƯỜNG 02 Các công trường tại tỉnh Bình Thuận thuộc Công ty XDCB Rạng Đông 07/10/2019 Không giới hạn thời gian.
ĐIỆN CÔNG NGHIỆP 03 Các công trường tại tỉnh Bình Thuận thuộc Công ty XDCB Rạng Đông. 07/10/2019 Không giới hạn thời gian.
KỸ SƯ ĐỊA CHẤT 03 Tại Công ty Cổ phần Rạng Đông - Tòa nhà Tập đoàn Rạng Đông - J45 Tôn Đức Thắng, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 05/10/2019 31/10/2019
KIẾN TRÚC SƯ QUY HOẠCH \ KỸ SƯ QUY HOẠCH 03 Công ty Cổ phần Rạng Đông - Tòa nhà Tập đoàn Rạng Đông - J45 Tôn Đức Thắng, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 05/10/2019 31/10/2019
NHÂN VIÊN KẾ TOÁN 02 Tại Công ty Cổ phần Rạng Đông - J45 Tôn Đức Thắng, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 01/10/2019 31/10/2019
NHÂN VIÊN IT (vị trí Network) 02 Tại Công ty Cổ phần Rạng Đông - Tòa nhà Tập đoàn Rạng Đông - J45 Tôn Đức Thắng, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 01/10/2019 31/10/2019
KỸ SƯ GIAO THÔNG 03 Công ty Cổ phần Rạng Đông - Tòa nhà Tập đoàn Rạng Đông - J45 Tôn Đức Thắng, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 26/09/2019 31/10/2019