TẬP ĐOÀN RẠNG ĐÔNG
ĐC: J45 Tôn Đức Thắng, Tp.Phan Thiết, Bình Thuận
Email: rangdong@rangdonggroup.com.vn Hotline: 0252 3822 301
TẬP ĐOÀN RẠNG ĐÔNG Hotline: 0252 3822 301
Vị trí Số lượng Nơi làm việc Ngày đăng Ngày hết hạn
TÀI XẾ XE ĐÀO (XE CUỐC) 05 Tại công trường tỉnh Bình Thuận thuộc Công ty XDCB Rạng Đông 06/12/2019 Không giới hạn thời gian.
NHÂN VIÊN THIẾT KẾ QUY HOẠCH 03 Tại Công ty Cổ phần Rạng Đông - Tòa nhà Tập đoàn Rạng Đông - J45 Tôn Đức Thắng, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 03/12/2019 Không giới hạn thời gian.
NHÂN VIÊN BẢO VỆ 10 Tại Khu công nghiệp Sông Bình, Km 10 - QL 28B, đường Lương Sơn - Đại Ninh thuộc thôn Láng Xéo, xã Sông Bình, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận / Tại dự án khu dân cư Rạng Đông - xã Hàm Liêm, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận / Tại dự án - xã Hoà Thắng, bắc Bình, Bình Thuận. 02/12/2019 Không giới hạn thời gian.
KỸ SƯ GIAO THÔNG 03 Công ty Cổ phần Rạng Đông - Tòa nhà Tập đoàn Rạng Đông - J45 Tôn Đức Thắng, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 02/12/2019 Không giới hạn thời gian.
NHÂN VIÊN KẾ TOÁN 02 Tại Công ty Cổ phần Rạng Đông - J45 Tôn Đức Thắng, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 02/12/2019 Không giới hạn thời gian.
NHÂN VIÊN IT (vị trí Network) 02 Tại Công ty Cổ phần Rạng Đông - Tòa nhà Tập đoàn Rạng Đông - J45 Tôn Đức Thắng, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 02/12/2019 Không giới hạn thời gian.
ĐIỆN CÔNG NGHIỆP 03 Các công trường tại tỉnh Bình Thuận thuộc Công ty XDCB Rạng Đông. 22/11/2019 Không giới hạn thời gian.
LÁI XE VĂN PHÒNG 2 Văn phòng Tập đoàn Rạng Đông - J45 Tôn Đức Thắng, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 22/11/2019 30/01/2020
KỸ THUẬT CÂY TRỒNG 02 Khu Bảo Tồn Thiên Nhiên Rạng Đông thuộc xã Hồng Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. 20/11/2019 20/12/2019
BÁC SỸ THÚ Y 01 Khu Bảo Tồn Thiên Nhiên Rạng Đông thuộc xã Hồng Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. 20/11/2019 20/12/2019