Trồng rừng - Thủy sản

 • Trồng rừng và chăm sóc rừng
 • Trồng cây lâu năm (Trồng rừng cao su)
 • Nuôi trồng thủy sản biển
 • Nuôi trồng thủy sản nội địa
 • Sản xuất giống thủy sản
 • Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản
 • Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản
Các dự án công trình trọng điểm:
 • Thi công dự án nuôi trồng và chế biến cá nước ngọt ở xã Bình An – huyện Bắc Bình
 • Trồng rừng trên đồi cát
 • Trồng rừng cao su
 • Bảo vệ, khoanh nuôi, tái sinh Động-thực vật rừng dầu tự nhiên (3330 ha)
 • Thi công dự án nuôi trồng và chế biến cá nước ngọt ở xã Bình An – huyện Bắc Bình
 • Trồng rừng trên đồi cát
 • Trồng rừng cao su
 • Bảo vệ, khoanh nuôi, tái sinh Động-thực vật rừng dầu tự nhiên (3330 ha)
RDG