Khoáng sản và vật liệu xây dựng

  • Khai thác khoáng sản.
  • Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét.
  • Sản xuất vật liêu xây dựng.
  • Sản xuất bêtông và các sản phẩm từ xi măng (bêtông tươi, gạch bêtông tự chèn, gạch Terrazzo, gạch Block, ống cống ly tâm và cấu kiện đúc sẳn).
  • Sửa chữa, gia công cơ khí.
  • Sản xuất đồ gỗ (đồ gỗ xây dựng và các sản phẩm từ gỗ).
RDG