Bảo đảm an toàn các công trình dầu khí

Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng vừa phối hợp với Tổng Công ty thăm dò khai thác dầu khí thuộc Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam tuyên truyền về bảo đảm an ninh, an toàn các công trình dầu khí trên biển năm 2012 cho 400 ngư dân các phường thuộc thị xã La Gi và Tp. Phan Thiết.

Tại buổi tuyên truyền, ngư dân được giới thiệu về hệ thống, vị trí các công trình dầu khí trên biển; xem hình ảnh một số phương tiện khai thác hải sản vi phạm hành lang an toàn dầu khí; các vụ thảm họa công trình dầu khí đã xảy ra ở Việt Nam và trên thế giới; Luật Biển, các quy định về hoạt động đánh bắt hải sản trên biển; phổ biến, giới thiệu các quy định của pháp luật có liên quan về bảo đảm an ninh, an toàn các công trình dầu khí trên biển; xử lý vi phạm trong lĩnh vực dầu khí.

Đình Phú


Bản in Gửi bạn bè

.::. Bài viết khác