Những siêu cường về nguồn khoáng sản và kim loại Những siêu cường về nguồn khoáng sản và kim loại
23/03/2012
Citigroup vừa công bố danh sách những “siêu cường” về nguồn tài nguyên kim loại, khoáng sản. Đứng đầu danh sách là Nam Phi với giá trị dự trữ gần 2.500 tỷ USD.

Xem tiếp

Đổi mới công nghệ, ứng dụng tiến bộKHKT, phát huy sáng kiến cải tiến vào hoạt đ� Đổi mới công nghệ, ứng dụng tiến bộKHKT, phát huy sáng kiến cải tiến vào hoạt đ�
27/04/2010
Là Đơn vị dẫn đầu của Tỉnh, khu vực trong việc đổi mới công nghệ, có nhiều thành tích trong việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới, trong phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và bảo vệ môi trường sinh thái.

Xem tiếp